Personvernregler

For oss er det svært viktig å beskytte personopplysninger og personvern. Vi ønsker også å være helt transparente om hvordan vi samler inn og bruker data slik at du kan føle deg trygg og være trygg på at vi tar ditt privatliv seriøst:

Om Brokk AB og denne personvernpolitikken

Behandling av dine personlige data

Brokk AB, Reg. 556115-6224, Box 730, 931 27 Skellefteå («Selskapet» eller «Vi») tar alle nødvendige tiltak for å sikre at personopplysninger om våre kunder, leverandører, partnere og andre forretningsforbindelser behandles av oss i en lovlig, rett og gjennomsiktig måte.

Når du bruker våre ulike tjenester, samler vi inn dine personlige data. Selskapet er følgelig registeransvarlig for dine personlige data og behandler det i samsvar med denne personvernpolicyen. Denne personvernpolitikken forklarer og klargjør dine rettigheter i forhold til Selskapet angående behandling av dine personopplysninger og hvordan du kan utøve disse rettighetene.

Selskapet er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger, og det er viktig for selskapet å sikre at dine personopplysninger behandles på en sikker måte. Vi overholder alle gjeldende lover og regler som gjelder for å beskytte personvernet, herunder svenske personopplysningsloven (1998: 204), svensk lov om elektronisk kommunikasjon (2003: 389) og andre lover eller forskrifter som implementerer EU Databeskyttelsesdirektiv 95/46 / EF, direktivet om elektronisk kommunikasjon 2002/58 / EF og EUs generelle databeskyttelsesforskrift 2016/679 (GDPR) og eventuelle endringer i, endringer eller forskrifter som erstatter slike lover og forskrifter. Vi bruker passende tekniske og organisatoriske tiltak med hensyn til mengden og følsomheten til personopplysninger.

Det er viktig at du leser og forstår denne personvernpolitikken før du bruker noen av selskapets tjenester. Du bør ikke bruke noen av våre tjenester hvis du ikke godtar dissee personvernreglene.

Noen sider på vår nettside inneholder lenker til tredjeparts nettsteder. Disse nettstedene har sin egen personvernpolitikk, og selskapet er ikke ansvarlig for sin virksomhet eller deres retningslinjer for informasjon. Enhver bruker som sender informasjon til eller gjennom disse tredjepartswebsider, bør derfor gjennomgå personvernreglene som er lagt ut på disse nettstedene før noen personlige data overføres til dem.

For informasjon om innsamling, håndtering og lagring av informasjon oppnådd via informasjonskapsler, se avsnittet «Cookies» nedenfor.

Hvilke personlige data samler vi inn og hvor fra?

Hvis du bruker produkter fra selskapet, samhandler med sine ansatte, blir tilbudt eller bestilt varer eller tjenester, registrer deg for nyhetsbrev, besøk våre nettsider, bruker vårt ekstranett eller på annen måte bruker våre tjenester, kan du gi informasjon til oss som anses som personlige data i henhold til gjeldende lov om databeskyttelse.

Personlige data som vi samler inn, kan, avhengig av sammenhengen, omfatte:

 • Navn og kontaktinformasjon, inkludert adresse, mobilnummer, e-postadresse og bilde;
 • personnummer
 • leverings- og faktureringsinformasjon, betalingsinformasjon og annen informasjon du oppgir i forbindelse med kjøp eller levering av et produkt eller en tjeneste;
 • ulike typer demografisk informasjon;
 • Informasjon om preferanser og interesser basert på bruk av selskapets nettsteder;
 • brukernavn og passord for våre tjenester;
 • annen informasjon som er relevant for kundeundersøkelser, reklame / markedsføring eller tilbud; og / eller
 • annen brukergenerert informasjon som du aktivt velger å dele gjennom våre nettsteder.

I tillegg kan vi samle inn dine personlige data fra følgende kilder:

 • noen av Brokk ABs nettsider eller sosiale medier, f.eks. Når du ber om kontakt, ber om et tilbud, bestille et produkt, abonnere på noen av våre nyhetsbrev, eller delta i noen av våre kampanjer og konkurranser;
 • fra tredjeparter i form av konsernselskaper eller selskaper som Selskapet engasjerer seg i for å kunne berike kundedatabasen, f.eks. Bisnode Sverige AB eller ulike fagforeninger.

Hvorfor lagrer vi dine personlige data?

Hvis du har bestilt et produkt eller en tjeneste, har du inngått en avtale med selskapet. Som et resultat av dette behandler vi dine personlige data med det formål å administrere kjøpet eller bestillingen, og for å levere tjenesten eller produktet du har bestilt.

I tillegg til å lagre dine personlige data for å fullføre kjøpet av produkter eller tjenester, kan selskapet bruke dine personlige data til andre formål, basert på andre juridiske grunner, som angitt nedenfor.

 • Kontraktens innhold: For håndtering og administrasjon av kjøp, leveranser av produkter, for å foreta betalinger, samt å gi deg tilgang til selskapets nettsider og tjenester (blant annet kundestøtte) som tilbys der.
 • Samtykke: Direkte markedsføring (med vanlig post og e-post), kundeundersøkelser, kundesupport og nyhetsbrev.
 • Overholdelse av lovlig kontrakt: Vi lagrer fakturadokumentasjon i samsvar med gjeldende regnskapslover og forskrifter.
 • Legitim interesse: For å kunne levere, utføre og forbedre våre forpliktelser, produkter og tjenester, er det nødvendig for oss å behandle personopplysninger i andre tilfeller, f.eks. ved å analysere våre kunders kjøpsmønstre for å gi dem relevant informasjon og markedsføring, samt for statistiske formål.
 • Profilering

I tilfelle at en tjeneste som vi tilbyr, krever samtykke, vil vi alltid eksplisitt be deg om å gi ditt samtykke til en slik tjeneste og til behandling av dine personopplysninger i et slikt tilfelle. For eksempel vil vi be om ditt samtykke hvis du vil abonnere på noen av selskapets nyhetsbrev eller hvis du vil opprette en konto på et av selskapets nettsider.

I forbindelse med ditt samtykke må du bekrefte at du har lest disse personvernreglene, og at du samtykker i behandlingen av dine personlige opplysninger som beskrevet her.

Oppbevaring av personopplysninger

Selskapet tar alle rimelige skritt for å sikre at personopplysningene dine behandles og lagres sikkert. Dine personopplysninger blir aldri lagret lenger enn det er tillatt i henhold til gjeldende lov eller lengre tid enn nødvendig for å oppfylle ovennevnte formål. Dine personopplysninger behandles av oss i de følgende tidsperioder.

 • Medlem eller kunde: Hvis du er medlem av selskapets kundeklubb, eller hvis du har registrert deg for noen av selskapets digitale tjenester, blir dine personopplysninger lagret til du kansellerer medlemskapet eller avmeld deg fra våre tjenester, men senest tre år etter ditt siste kjøp. Dette gjelder ikke hvis vi trenger å lagre dine personlige data i lengre tid på grunn av noen av årsakene som er angitt nedenfor.
 • Kontraktens innhold: Personlige data (navn, personlig identifikasjonsnummer, adresse, telefonnummer, e-post, faktura og leveringsinformasjon) som sendes til selskapet i forbindelse med bestillingen av produkter eller tjenester, lagres så lenge nødvendig for at selskapets overholdelse av avtalen med deg. Dette inkluderer blant annet oppfyllelse av leverings- eller garantiforpliktelser.
 • Juridisk forpliktelse: Selskapet lagrer all dokumentasjon som utgjør regnskapsinformasjon i samsvar med gjeldende regnskapslovgivning.
 • Samtykke: I tilfeller der vi behandler dine personlige data basert på ditt samtykke, lagrer vi bare dine personlige data så lenge vi fortsatt har samtykke.
 • Direkte markedsføring: Vi kan behandle dine personlige data for direkte markedsføringsformål etter at kundeforholdet er avsluttet, med mindre du motsetter deg at dine personopplysninger brukes til direkte markedsføringsformål.

Overføring av personopplysninger

Personlige data om våre kunder er en viktig del av selskapets virksomhet, og vi selger ikke personopplysningene til noen andre. Vi overfører bare personopplysninger som beskrevet nedenfor. Vi overholder alltid stor forsiktighet når du overfører dine personopplysninger, og dine personopplysninger overføres kun i samsvar med denne personvernreglene og etter at du har tatt sikkerhetstiltak.

 • Samarbeidspartnere utenfor gruppen av selskaper som Selskapet tilhører: Våre partnere, dvs. selskaper utenfor gruppen av selskaper som Selskapet tilhører og som er godkjent av Selskapet, kan få tilgang til dine personlige data for å gi deg tilgang Målrettet informasjon og tilbud om produkter og tjenester.
 • Matchende med private og offentlige poster: Selskapet kan berike dine personopplysninger med ytterligere informasjon gjennom innsamling av opplysninger fra andre private og offentlige dokumenter, for eksempel Statens personadresseregister (SPAR), Bisnode Sverige AB. På denne måten kan dine personlige data bli beriket og oppdatert.
 • Forretningstransaksjoner: Hvis hele eller deler av selskapets virksomhet er solgt eller integrert med annen virksomhet, drift eller selskap, kan dine personlige opplysninger bli sendt til våre rådgivere, potensielle kjøpere og deres rådgivere, og overføres til de nye eierne av operasjon.
 • Juridiske forpliktelser: Dine personopplysninger kan også bli avslørt for selskapets overholdelse av visse rettslige forpliktelser, og det kan overføres til politiet og andre relevante offentlige myndigheter når det er lovlig og lovlig.

Ovennevnte type overføringer kan kun utføres til selskaper innen EU eller EØS (dvs. alle EU-medlemsland og Island, Norge og Lichtenstein).

Tilbaketrekking av samtykke

I tilfelle vi behandler dine personlige data basert på ditt samtykke, f.eks. Når det gjelder abonnement på nyhetsbrev, kan du til enhver tid trekke tilbake samtykket ditt ved å kontakte kundeservice som angitt nedenfor. Slik uttak kan utføres helt eller delvis. Hvis du ikke ønsker å motta markedsføring og spesialtilbud fra oss, kan du trekke inn samtykket ditt ved å kontakte kundeservice eller, hvis sendt via e-post, via en lenke i den e-posten.

Hvis du trekker tilbake samtykket din med hensyn til bruk eller utlevering av dine personlige data til andre formål som er angitt i disse personvernreglene, kan vi ikke lenger fortsette å gi deg tilgang til våre nettsteder eller gi kundeservice eller andre tjenester tilbudt til våre brukere og tillatt i henhold til denne personvernreglene.

Dine rettigheter

Du har rett til å be om informasjon om hvilke personopplysninger som gjelder deg som vi behandler og hvordan den blir brukt ved å kontakte oss skriftlig (se kontaktinformasjon nedenfor). Du kan når som helst endre dine personlige opplysninger i kontoinnstillingene dine online, hvis du har en konto på noen av våre nettsteder, eller ved å kontakte kundeservice (kontaktinformasjon nedenfor). Du har også rett til å kreve korreksjon av feil, ufullstendig eller tvetydig personopplysninger om deg ved å kontakte kundeservice. For å beskytte personvernet ditt og dine personlige data, kan vi kreve at du identifiserer deg i forbindelse med vår hjelp.

I samsvar med gjeldende databeskyttelseslover har du også rett til å be om at dine personlige data slettes eller at behandlingen av dine personopplysninger er begrenset. I enkelte situasjoner har du også rett til å motsette seg behandling av dine personopplysninger og be om at dine personopplysninger overføres i elektronisk format.

Du kan sende inn en klage til Det Svenske Datatilsynet (Sw. Datainspekionen) hvis du mener at selskapets behandling av dine personopplysninger ikke utføres i samsvar med gjeldende lover.

Cookies

Selskapet bruker såkalte cookies på våre nettsider. En informasjonskapsel er en liten tekstfil sendt fra et nettsted til nettleseren din. Cookien kan ikke identifisere deg personlig, men bare nettleseren som er installert på datamaskinen din og nettleseren du bruker når du besøker nettsiden. Følgelig lagres forskjellige cookies på forskjellige datamaskiner, hvis du bruker forskjellige datamaskiner når du besøker våre nettsteder. Informasjonskapsler bærer ikke virus og kan ikke ødelegge annen informasjon som er lagret på datamaskinen.

Cookies er vanligvis kategorisert basert på opprinnelsen deres og basert på om de er lagret i nettleseren din eller ikke. Informasjonskapsler kan enten sendes til deg fra nettstedet du besøker (dvs. førstepartskake) eller fra en annen organisasjon som leverer tjenester til den nåværende nettsiden, for eksempel analytikere og statistisk firma (dvs. tredjeparts informasjonskapsler). Cookies kan også deles inn i midlertidige cookies og permanente cookies. En midlertidig cookie sendes til datamaskinen din slik at nettsidene kan fungere skikkelig under besøket og ikke lagres på datamaskinen, men slettes når du lukker nettleseren din. Funksjonen til en midlertidig cookie er for eksempel at den er aktivert når du går tilbake til en tidligere besøkt del av nettstedet og dermed letter navigasjonen din på nettsiden. En permanent informasjonskapsel er derimot lagret i nettleseren din, og dermed kan en nettside gjenkjenne datamaskinens IP-adresse, selv om du slår av datamaskinen eller logger deg ut mellom besøkene. Cookien lagres i seks måneder og slettes deretter.

Selskapet bruker både økt informasjonskapsler og permanente informasjonskapsler på vår nettside. Begge typer informasjonskapsler trengs hovedsakelig for funksjonaliteten til våre tjenester, for å hjelpe oss med å forbedre vår levering av produkter og tjenester, for å gi deg ekstra funksjonalitet eller for å hjelpe oss med å gi deg relevant og tilpasset annonsering / markedsføring. Videre bruker selskapet tredjeparts informasjonskapsler fra Google Analytics for å undersøke hvordan man tilpasser og utvikler informasjonen på selskapets nettside på best mulig måte.

De fleste nettlesere har en standardinnstilling som godtar bruken av informasjonskapsler. Du kan enkelt avstå fra å tillate selskapets nettsteder å lagre informasjonskapsler på datamaskinen din med en innstilling i nettleseren din, inkludert blokkering av informasjonskapsler eller sletning av cookies lagret på datamaskinen. Vær oppmerksom på at hvis du velger å ikke tillate informasjonskapsler, kan noen funksjoner på våre nettsteder slutte å fungere trygt og sikkert, og det kan hende at noen tjenester ikke leveres. Hvordan du sletter eller endrer innstillingene for informasjonskapsler, er oppgitt i instruksjonene til nettleseren din eller i verktøyfunksjonen som vanligvis er tilgjengelig i nettleseren.

Se informasjonskapsler for flere detaljer.

Endringer i personvernreglene

Vær oppmerksom på at vilkårene i personvernreglene kan endres eller omformuleres. Enhver ny versjon vil bli publisert på selskapets hjemmeside. Derfor bør du gjennomgå disse vilkårene regelmessig for å sikre at du er fornøyd med endringene. Ved eventuelle vesentlige endringer vil vi imidlertid e-poste deg, hvis du har gitt oss din e-postadresse, for å gjøre deg oppmerksom på eventuelle endringer.

Hvis endringene gjelder behandling av personopplysninger som vi utfører basert på ditt samtykke, gir vi deg muligheten til igjen å gi samtykke til behandlingen på de nye vilkårene som presenteres.

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål knyttet til denne personvernpolitikken, kan du kontakte kundeservice på kontaktinformasjonen dersom du mistenker at brudd på denne personvernpolitikken har skjedd, eller hvis du vil kontakte oss av en eller annen grunn som er oppgitt i denne personvernreglene. gitt nedenfor.

 

Brokk Aktiebolag
Box 730
931 27 Skellefteå
info@brokk.com

Takk!

Takk for melding din. Vi svarer deg så snart som mulig!

// Brokk teamet