Nyheter från Brokk

Brokk och Aquajet Systems går samman!

Brokk, världens ledande tillverkare av fjärrstyrda rivningsmaskiner, har förvärvat det svenska företaget Aquajet Systems, världens ledande tillverkare av vattenbilning maskiner.

Perfekt kombination
Brokk och Aquajet är en perfekt kombination. De två företagen är välkända för att leverera produkter av högsta kvalitet, de är båda ledande inom sina respektive marknadssegment, och båda företagen är väletablerade med kunder över hela världen. Inom byggsektorn, kompletterar de två företagen varandra perfekt. Brokk används främst för rivning av betong, och AQUAJET maskiner används främst för betongrenovering.

För mer information, se bifogat pressmeddelande.


« Brokk nyheter översikt