Nyheter från Brokk

Brokk 500 utför tungt arbete i stort infrastrukturprojekt!

Brokk 500 har arbetat med förbindelsetunnlar i Norges största nuvarande infrastrukturprojekt, Follobanan. Där användes den lättaste maskinburna splittern, Darda C20 modell J.

Se hur väl de fungerar tillsammans i det hårda berget!

www.youtube.com/watch?v=V8yrntrom0M


« Brokk nyheter översikt

Relaterade dokument: