Det självklara valet för pålning i trånga utrymmen

Se alla
Det självklara valet för pålning i trånga utrymmen

31 december 2021 Nyhetsinlägg

Det självklara valet för pålning i trånga utrymmen

Brokkrobotar är konstruerade och optimerade för rivning, men visste du att en Brokkrobot även är en effektiv lösning för pålning vid grundförstärkningar? Brokks kompakta och flexibla rivningsrobotar kan enkelt ta sig in i trånga utrymmen utan att kompromissa på kraft, de kan dessutom bära en mängd olika redskap och släpper inte ut avgaser.

Pålning är ett klassiskt tillvägagångssätt för grundförstärkning av exempelvis känsliga byggnader, vid svåra jordförhållanden eller väldigt tunga laster.

Inför en stor renovering samt nybyggnation av ett hotell behövde husgrunden på den anrika byggnaden Draken på Järntorget i Göteborg förstärkas. Byggnaden restes under tidigt 50-tal och grunden pålades med träpålar, som med tiden har börjat ruttna vilket har skapat sättningar i husgrunden.

Många städer är byggda på träpålar och varför det nu behöver förstärkas på vissa platser kan bero på olika faktorer. Självklart har markförhållandena en stor inverkan, men även nybyggnationer och städer i förändring påverkar. Träpålar fungerar nämligen bra tills de möter syre, då börjar de ruttna. När marken nära husfasader påverkas av nya planteringar eller väganläggningar påverkas i sin tur också träpålarna, vilket kan kräva att byggnader behöver grundförstärkas.

Det självklara valet
När vi träffade arbetsledare Richard Hammar på Grundia AB hade projektet pågått cirka 7 månader och var inne i sitt slutskede. Redan tidigt under projektering framkom flertalet utmaningar, vilket resulterade i att en rivningsrobot var enda alternativet för jobbet.

– Utrymmena i byggnaden är trånga och ibland svåråtkomliga, vilket låg till grund för valet av Brokk. Just tack vare att robotarna är små och smidiga men ändå väldigt kraftfulla, berättar Richard.brokk

Eftersom jobbet skulle utföras i en källare var det ett krav att roboten enkelt kunde ta sig upp och ner för trappor, men också smidigt kunna ta sig genom trånga passager. Brokk 200 var den mest kraftfulla och bäst lämpade modellen då den levererar maximalt med kraft i förhållande till sin storlek, vilket var avgörande då uppgiften krävde en stor hammare. Ytterligare en fördel med Brokks rivningsrobotar är att de är fjärrstyrda vilket gör att operatören kan placera sig på ett ställe som är säkert, men också med bra uppsikt över arbetet.

En dieseldriven maskinen hade gjort arbetsmiljön outhärdlig, därför var en eldriven maskin given då projektet utfördes i sin helhet inomhus.

Vikten av flexibilitet
En Brokkrobot är otroligt mångsidig tack vare möjligheten att använda olika redskap. Beroende på markförhållandena samt omständigheterna i byggnaden kan valet av hammare skilja sig, just i det här fallet behövdes en hammare med hög kolvvikt. Vid användning av en tung hammare utrustas maskinen även med en motvikt för god stabilitet.

Vid jobb likt detta, där både takhöjd och utrymmen var begränsade, flöt arbetet på effektivt tack vare en sidomonterad hammare. Den här typen av hammare möjliggjorde att längden på varje enskild påle kunde maximeras.

Om projektet
Totalt pålade Grundia AB 303 pålar på byggnadens totala 1500 kvadratmeter. Snittdjupet var cirka 41 meter, men varierade mellan 17 och 70 meter. I och med omväxlande markförhållanden kunde vissa pålar slås ner snabbt och andra tog flera timmar. För de djupaste pålarna tog de första 40 metrarna cirka 2 timmar, medan de resterande 20 metrarna tog nästan 4 timmar. I det här projektet användes Brokk 200 sammanlagt i cirka 1500 timmar.

Info om projektet:

Plats:
Göteborg, Sverige
Maskinmodell:
Brokk 200 + hydraulhammare
Typ av material:
Stålpålar
Totalt pålningsdjup:
17-70 meter djupt
Dimension på pålarna:
115 millimeter

 

 

 

Se alla

Håll dig uppdaterad!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Tack!

Tack för ditt mail, vi återkommer med svar så snart som möjligt!

// Brokkteamet