Brokk-koncernen är världsledande inom specialiserad och tekniskt avancerade rivningslösningar, strålningsäker elektrisk utrustning och utrustning för rivnings- och underhållsarbete i flera olika applikationer. Gruppen består av ett antal marknadsledande produktföretag samt ett antal försäljningsbolag runt om i världen.

Produktbolagen är:

  • Brokk – Världsledande tillverkare av avancerade fjärrstyrda rivningsrobotar.
  • Brokk Bricking Solutions – En ledande tillverkare av specialiserad utrustning för underhållsarbete i ugnar.
  • Darda – Världsledande tillverkare av kompakta betongsaxar, stålsaxar och hydrauliska spräckare.
  • Ahlberg Camera Systems – en världsledande tillverkare av strålningsäkra kamera- och beslyningssystem.
  • Aquajet Systems – Världsledande tillverkare av vattenbilningsrobotar och utrustning.

Utöver produktföretagen består Brokk-koncernen av 12 försäljningsbolag över hela världen. Under 2018 hade koncernen ca 350 anställda och en omsättning på drygt 1 miljard sek.

Brokk sales and service companies across the world

Brokk-koncernen är en del av investmentbolaget Lifco. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischade företag med potential att leverera en hållbar vinsttillväxt och stabila kassaflöden över tiden. Koncernen har tre affärsområden: Demolition & Tools, Systems Solutions och Dental.
I slutet av 2018 bestod Lifco av 146 operativa företag i 29 länder, med cirka 4 900 anställda. Lifco redovisade 2018 en nettoomsättning på 12,0 miljarder kronor och EBITA på 2,1 miljarder kronor.

 

Tack!

Tack för ditt mail, vi återkommer med svar så snart som möjligt!

// Brokkteamet