Integritetspolicy

För oss är det mycket viktigt att skydda personuppgifter och integritet. Vi vill också vara helt öppna med om hur vi samlar in och använder data så att du kan känna dig säker på att vi tar din integritet på allvar.

Om Brokk AB och integritetspoLicy

Behandling av dina personuppgifter

Brokk AB, Reg. No. 556115-6224, Box 730, 931 27 Skellefteå (”Företaget” eller “vi”) vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter om våra kunder, leverantörer, partners och andra affärskontakter behandlas på ett lagligt, rättvist och transparant sätt.

När du använder våra olika tjänster samlar vi in dina personuppgifter, vilket innebär att företaget därmed är ansvarig för dina personuppgifter och bearbetar de i enlighet med denna integritetspolicy. Denna policy förklarar och förtydligar dina rättigheter i förhållande till företaget avseende behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan utöva dessa rättigheter.

Företaget har åtagit sig att skydda dina personuppgifter och det är viktigt för företaget att se till att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt. Vi följer alla tillämpade lagar och regler som finns för att skydda integritet för personer, däribland den svenska personuppgiftslagen (1998: 204), den svenska lagen om elektronisk kommunikation (2003: 389) och sådana andra lagar eller reglering som implementerar EU Dataskyddsdirektivet 95/46 / EG, direktivet om elektronisk kommunikation 2002/58 / EG och EU: s allmänna databeskrivningsförordning 2016/679 (GDPR) och eventuella ändringar i, ändringar eller föreskrifter som ersätter sådana lagar och andra författningar. Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder med avseende på personuppgifternas mängd och känslighet.

Det är viktigt att du läser och förstår denna integritetspolicy innan du använder något av företagets tjänster. Du bör inte använda någon av våra tjänster om du inte godkänner denna policy.

Några sidor på vår hemsida innehåller länkar till tredjeparts webbplatser. Dessa webbplatser har sin egen integritetspolicy och Brokk AB är inte ansvarig för dessa verksamheters integritetspolicy. Alla användare som skickar information till eller via dessa tredjeparts webbplatser borde därför granska de integritetspolicyer som publicerats på dessa webbplatser innan personuppgifter överförs till dem.

För information om insamling, hantering och lagring av information som erhållits via cookies, se avsnittet ”Cookies” nedan.

Vilka personuppgifter samlar vi in och från var?

Om du använder produkter från företaget, interagerar med personal, offereras eller beställer produkter, är registrerad för nyhetsbrev, besöker vår webbplats, använder vårt extranät eller använder vår tjänst på annat sätt, kan personuppgifter lämnas till oss som är under tillämpliga dataskyddslagar.

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende på sammanhanget, omfatta:

 • namn och kontaktinformation inklusive adress, mobilnummer, e-postadress och bild
 • personnummer
 • leverans- och faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du tillhandahåller i samband med köp eller leverans av en produkt eller tjänst;
 • olika typer av demografisk information
 • Information om preferenser och intressen baserat på användningen av bolagets webbplatse.
 • användarnamn och lösenord för våra tjänster
 • annan information som är relevant för kundundersökningar, annonsering / marknadsföring eller erbjudanden; och / eller
 • annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela via våra webbplatser.

Vi kan även hämta dina personuppgifter från följande källor:

 • någon av Brokk AB:s webbplatser eller sociala medier, t.ex. När du begär kontakt, begär en offert, beställer produkter, prenumererar på något av våra nyhetsbrev eller deltar i någon av våra kampanjer och tävlingar.
 • från tredje part i form av koncernföretag eller företag som företaget engagerar med syfte att berika sin kunddatabas, t.ex. Bisnode Sverige AB eller olika branschorganisationer.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du har beställt en produkt eller tjänst har du ingått ett avtal med företaget. Som ett resultat av detta behandlar vi dina personuppgifter för att hantera din beställning och för att leverera den tjänst eller produkt du beställt.
Förutom att behandla dina personuppgifter för att slutföra ditt köp, kan företaget använda dina personuppgifter för andra ändamål, baserat på andra rättsliga grunder enligt nedan:

 • Fullgöra ett avtal: För hantering och administration av inköp, leveranser, att göra betalningar samt att ge dig tillgång till bolagets webbplatser och tjänster (bland annat kundsupport).
 • Medgivande: Direktmarknadsföring (med vanlig post och e-post), kundundersökningar, kundsupport och nyhetsbrev.
 • Överensstämmelse med laglig skyldighet: Vi sparar fakturadokumentation i enlighet med gällande bokföringslagar och regler.
 • Intresse: För att kunna tillhandahålla, utföra och förbättra våra åtaganden, produkter och tjänster är det nödvändigt för oss att behandla personuppgifter i vissa andra fall, t.ex. genom att analysera våra kunders köpmönster för att ge dem relevant information och marknadsföring samt för statistiska ändamål.
 • Profilering

Om en tjänst som vi tillhandahåller kräver ditt samtycke, kommer vi alltid att uttryckligen be dig att ge ditt samtycke till en sådan tjänst och att behandla dina personuppgifter i ett sådant fall. Vi kommer till exempel att begära ditt samtycke om du vill prenumerera på något av bolagets nyhetsbrev eller om du vill skapa ett konto på någon av bolagets webbplatser.

I samband med ditt samtycke måste du bekräfta att du har läst denna sekretesspolicy och att du samtycker till behandlingen av dina personuppgifter enligt beskrivningen här.

behandling av personuppgifter

Företaget tar alla rimliga steg för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter kommer aldrig att lagras längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag eller längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla ovan angivna syften. Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder.

 • Medlem eller kund: Om du är medlem i företagets kundklubb eller om du har registrerat dig för någon av bolagets digitala tjänster sparas dina personuppgifter tills du avbryter ditt medlemskap eller avbeställer från våra tjänster men senast tre år efter ditt senaste köp. Detta gäller inte om vi behöver spara dina personuppgifter under en längre tid på grund av någon av orsakerna nedan.
 • Upprätthållande av kontrakt: Personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post, fakturering och leverans) som lämnas till företaget i samband med ordern på produkter eller tjänster lagras så länge som nödvändigt för att bolagets avtalets genomförande med dig. Detta inkluderar bland annat uppfyllande av leverans eller garantiåtaganden.
 • Rättslig skyldighet: Företaget sparar all dokumentation som utgör bokföringsinformation i enlighet med gällande bokföringslagstiftning.
 • Medgivande: Om vi ​​behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke lagrar vi bara dina personuppgifter så länge vi fortfarande har ditt samtycke.
 • Marknadsföring: Vi kan behandla dina personuppgifter för direkta marknadsföringsändamål efter att kundrelationen är avslutad, såvida inte du motsätter dig att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring.

Överföring av personuppgifter

Personuppgifter om våra kunder är en viktig del av bolagets verksamhet och vi säljer inte personuppgifterna till någon annan. Vi överför endast personuppgifter enligt nedan. Vi hanterar dina personuppgifter med varsamhet och dina personuppgifter överförs endast i enlighet med denna sekretesspolicy och efter att ha vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder.

 • Partners utanför den grupp av företag som bolaget tillhör: Våra partners, dvs. företag utanför koncernen som bolaget tillhör och som är godkända av bolaget, kan få tillgång till dina personuppgifter för att ge dig tillgång till riktad information och erbjudanden om produkter och tjänster.
 • Matchning med privata och offentliga uppgifter: Bolaget kan berika dina personuppgifter med ytterligare information genom insamling av information från andra privata och offentliga register, till exempel Statens personadressregister (SPAR), Bisnode Sverige AB. På så sätt kan dina personuppgifter berikas och uppdateras.
 • Affärstransaktion: Om hela eller delar av Bolagets verksamhet säljs eller integreras med någon annan verksamhet eller företag, kan dina personuppgifter vidarebefordras till våra rådgivare, potentiella köpare och deras rådgivare och överföras till de nya ägarna av verksamheten.
 • Lagliga skyldigheter: Dina personuppgifter kan också offentliggjöras för bolagets efterlevnad av vissa lagliga skyldigheter och det kan överföras till polisen och andra relevanta offentliga myndigheter när det är tillåtet och enligt lag.

Ovanstående överföringar kan endast utföras till företag inom EU eller EES (dvs. alla EU-medlemsstater och Island, Norge och Lichtenstein).

Återkallande av samtycke

Om vi ​​behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke, t.ex. när det gäller prenumeration på nyhetsbrev kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta kundservice enligt nedan. Sådan återkallelse kan göras helt eller delvis. Om du inte vill ta emot marknadsföring och specialerbjudanden från oss kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta kundservice eller, om du skickar via e-post, via en länk i det e-postmeddelandet.

Om du återkallar ditt samtycke i samband med användningen eller utlämnandet av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna sekretesspolicy kan vi inte längre fortsätta att ge dig tillgång till våra webbplatser eller tillhandahålla kundservice eller andra tjänster som erbjuds våra användare och tillåtet enligt denna sekretesspolicy.

dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som gäller för dig som vi behandlar och hur det används genom att kontakta oss skriftligen (se kontaktuppgifter nedan). Du kan ändra dina personliga uppgifter när som helst i dina kontoinställningar online, om du har ett konto på någon av våra webbplatser eller genom att kontakta kundservice (kontaktuppgifter nedan). Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga, ofullständiga eller tvetydiga personuppgifter om dig genom att kontakta kundservice. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi kräva att du identifierar dig i samband med vår hjälp.

I enlighet med gällande dataskyddslag har du också rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter är begränsad. I vissa situationer har du också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och begära att dina personuppgifter överförs i elektronisk form.

Du kan lämna ett klagomål till Datainspektionen om du anser att företagets behandling av dina personuppgifter inte utförs i enlighet med gällande lagar.

Cookies

Företaget använder så kallade cookies på våra webbplatser. En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare. Cookies kan inte identifiera dig personligen, utan bara webbläsaren som är installerad på din dator och den webbläsare du använder när du besöker webbsidan. Följaktligen sparas olika cookies på olika datorer, om du använder olika datorer när du besöker våra webbplatser. Cookies bär inte virus och kan inte förstöra någon annan information som lagras på din dator.

Cookies kategoriseras vanligtvis baserat på deras ursprung och baseras på om de lagras i din webbläsare eller inte. Cookies kan antingen skickas till dig från den webbplats du besöker (dvs. cookie för första parten) eller från en annan organisation som levererar tjänster till den aktuella webbplatsen, till exempel en analytiker och ett statistiskt företag (dvs cookies från tredje part). Cookies kan också delas upp i session cookies och permanenta cookies. En session cookie skickas till din dator så att webbsidorna kan fungera ordentligt under ditt besök och inte lagras på datorn, men raderas när du stänger webbläsaren. Funktionen för en session cookie är till exempel att den är aktiverad när du återgår till en tidigare besökta delen av webbplatsen och underlättar därmed din navigering på webbplatsen. En permanent cookie lagras däremot i din webbläsare och gör det möjligt för en webbsida att känna igen datorns IP-adress även om du stänger av datorn eller loggar ut mellan besök. Cookies lagras i sex månader och raderas sedan.

Företaget använder både session cookies och permanenta cookies på vår hemsida. Båda typer av cookies behövs huvudsakligen för funktionaliteten hos våra tjänster, för att hjälpa oss att förbättra vår leverans av produkter och tjänster, för att ge dig ytterligare funktionalitet eller för att hjälpa oss att tillhandahålla relevant och anpassad annonsering / marknadsföring. Företaget använder dessutom cookies från tredje part från Google Analytics för att undersöka hur man anpassar och utvecklar informationen på bolagets hemsida på bästa möjliga sätt.

De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Du kan enkelt avstå från att låta företagets webbplatser lagra cookies på din dator med en inställning i din webbläsare, inklusive att blockera cookies eller radera eventuella cookies lagrade på din dator. Observera att om du väljer att inte tillåta cookies, kan vissa funktioner på våra webbplatser upphöra att fungera säkert och korrekt och vissa tjänster kanske inte tillhandahålls. Hur du raderar eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna i din webbläsare eller i verktygsfunktionen som vanligtvis finns i webbläsaren.

Se OM COOKIES för mer information.

Ändringar i sekretesspolicyn

Observera att villkoren i sekretesspolicyen kan ändras eller uppdateras. En ny version kommer att publiceras på bolagets hemsida. Följaktligen bör du granska dessa villkor regelbundet för att se till att du är nöjd med förändringarna. Vid eventuella väsentliga förändringar kommer vi emellertid att skicka e-post till dig om du har gett oss din e-postadress för att göra dig medveten om eventuella ändringar.

Om ändringarna gäller behandling av personuppgifter som vi utför utifrån ditt samtycke, ger vi dig möjlighet att återigen ge ditt samtycke till behandlingen på de nya villkor som presenteras.

KontaKtA OSS

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, om du misstänker att ett brott mot denna sekretesspolicy har inträffat eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna sekretesspolicy, vänligen kontakta vår kundtjänst på kontaktuppgifterna som anges nedan.

Brokk AB
Box 730
931 27 Skellefteå
info@brokk.com

Tack!

Tack för ditt mail, vi återkommer med svar så snart som möjligt!

// Brokkteamet