Rekordorder till Brokk

Se alla

22 januari 2019 Press Release

Rekordorder till Brokk

Brokk har i början av 2019 mottagit den största ordern under företagets drygt 40-åriga historia. Inte mindre än 60 av Brokks robotar med flera olika verktyg kommer att levereras till en kund i Asien, verksam inom Brokks affärsområde Security & Rescue.

Brokks robotar är sedan tidigare välkända inom bygg- och rivningsindustri, samt inom process-, gruv- och tunnelapplikationer. Men kanske inte lika känt är att Brokks robotar även kan skapa stor nytta inom Brokks relativt nya affärsområde Security & Rescue. Det affärsområdet fokuserar på användningsområden inom bl a katastrofhjälp, återuppbyggnad och säkerhet. Det kan handla om insatser efter jordbävningar, attentat och liknande.

Tack vare Brokks beprövade fjärrstyrningsteknik med möjlighet till lång räckvidd behöver operatören inte vara i närheten av de platser som innebär de största riskerna. Efter en katastrof är det svårt att avgöra vilka utmaningar man ställs inför och då är möjligheterna att snabbt kunna byta verktyg inför olika situationer oerhört viktig. En kraftfull maskin med förmågan att flytta, lyfta, riva och klippa sig fram i otillgänglig terräng kan vara avgörande för att rädda liv. Det är det som gör Brokks robotar till den perfekta lösningen för räddningsuppdrag av olika slag.

– Utöver det inledande räddningsarbetet handlar det även om att få grundläggande infrastruktur att fungera efter en katastrof av något. Där kommer våra robotar in och används vid uppröjningen. Det här är insatser som kan pågå under en längre tid, berättar Martin Krupicka.
Arbetet med den här ordern har pågått under flera års tid. Leveranserna kommer att ske under 2019.

 

För mer information, kontakta:
Brokk AB
Martin Krupicka, vd och koncernchef
Tel: +46 910 711 801
E-post: martin.krupicka@brokk.com

Se alla

Tack!

Tack för ditt mail, vi återkommer med svar så snart som möjligt!

// Brokkteamet