window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-BE6T2PVZWW');

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych i prywatności jest dla nas bardzo ważna. Chcemy również zachować pełną transparentność w zakresie sposobu, w jaki gromadzimy i wykorzystujemy dane, byś miał poczucie pełnego bezpieczeństwa i pewność, że poważnie traktujemy Twoją prywatność:

O firmie Brokk AB i niniejszej polityce prywatności

Przetwarzanie Twoich danych osobowych

Brokk AB, nr rejestrowy 556115-6224, Box 730, 931 27 Skellefteå („Firma” lub „my”) podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby dane osobowe naszych klientów, dostawców, partnerów i innych współpracowników biznesowych były przetwarzane przez nas rzetelnie i zgodnie z prawem.

Gdy korzystasz z naszych różnych usług, zbieramy Twoje dane osobowe. Firma jest zatem administratorem Twoich danych osobowych i przetwarza je zgodnie z zasadami niniejszej polityki prywatności. Zasady te określają Twoje prawa w stosunku do firmy w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych oraz sposób, w jaki możesz z tych praw skorzystać.

Firma zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych i zapewnia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w bezpieczny sposób. Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów i zasad, które stworzono w celu ochrony prywatności osób fizycznych, w tym szwedzkiej ustawy o danych osobowych (1998:204), szwedzkiej ustawy o komunikacji elektronicznej (2003:389) oraz innych przepisów i regulacji, które wdrażają przepisy Dyrektywy UE o ochronie danych 95/46/WE, Dyrektywy o łączności elektronicznej 2002/58/WE i Ogólnego rozporządzenie UE o ochronie danych 2016/679 (RODO) wraz z wszelkimi zmianami, poprawkami lub przepisami, które zastępują takie przepisy ustawowe i wykonawcze. Stosujemy właściwe środki techniczne i organizacyjne w stosunku do ilości i poziomu wrażliwości danych osobowych.

Prosimy, byś przed skorzystaniem z usług Firmy zapoznał się z treścią zasad niniejszej polityki prywatności. Jeśli nie akceptujesz zasad niniejszej polityki prywatności prosimy nie korzystać z naszych usług. Korzystając z dowolnej usługi Firmy wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie informacji na Twój temat zgodnie z zasadami niniejszej Polityki Prywatności.

Niektóre strony w naszej witrynie zawierają łącza do witryn internetowych osób trzecich. Strony należące do owych osób trzecich określają własne zasady polityki prywatności, a firma nie ponosi odpowiedzialności za ich działanie ani politykę informacyjną. Każdy użytkownik, który wysyła informacje do lub za pośrednictwem tych witryn osób trzecich, przed przekazaniem im jakichkolwiek danych osobowych powinien zatem zapoznać się z zasadami polityki prywatności zamieszczonymi na tych witrynach.

Chcąc uzyskać informacje na temat gromadzenia, obsługi i przechowywania informacji uzyskanych za pomocą plików cookie, prosimy zapoznać się z treścią poniższego rozdziału „Pliki cookie”.

Jakie dane osobowe zbieramy i skąd one pochodzą?

Jeśli korzystasz z jakichkolwiek produktów lub usług Firmy, wchodzisz w interakcje z jej pracownikami, otrzymujesz wyceny lub zamawiasz towary lub usługi, rejestrujesz się w celu otrzymywania biuletynów, odwiedzasz nasze strony internetowe, korzystasz z naszego ekstranetu lub w inny sposób korzystasz z naszych usług, możesz przekazać nam informacje, które są uważane za dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Zbierane przez nas dane osobowe mogą, w zależności od kontekstu, obejmować:

 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w tym adres, numer telefonu komórkowego, adres e-mail i zdjęcie;
 • osobisty numer identyfikacyjny;
 • informacje o dostawie i rozliczeniach, informacje o płatnościach i inne informacje, które podajesz w związku z zakupem lub dostawą produktu lub usługi;
 • różne rodzaje informacji demograficznych;
 • informacje o zachowaniach, preferencjach i zainteresowaniach w oparciu o korzystanie ze stron internetowych lub usług Firmy;
 • informacje techniczne z urządzeń i usług, z których korzystasz, aby uzyskać dostęp do stron internetowych i usług Firmy; nazwę użytkownika i hasło do naszych usług;
 • inne informacje istotne dla ankiet klientów, reklamy/marketingu lub ofert; i/lub
 • inne informacje generowane przez użytkowników, które zdecydujesz się udostępnić za pośrednictwem naszych stron internetowych.

Ponadto możemy gromadzić Twoje dane osobowe z następujących źródeł:

 • dowolnej ze stron internetowych lub stron w mediach społecznościowych Brokk AB, np. gdy prosisz o kontakt, zgłaszasz prośbę o wycenę, zamawiasz produkt, subskrybujesz którykolwiek z naszych biuletynów lub uczestniczysz w którejkolwiek z naszych kampanii i konkursie;
 • od osób trzecich w postaci spółek należących do grupy lub spółek, które firma angażuje w celu wzbogacenia bazy klientów, np. Bisnode Sverige AB lub innych stowarzyszeń branżowych.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W chwili założenia zamówienia na produkt lub usługę zawierasz umowę z Firmą. W związku z zawarciem takiej umowy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zarządzania Twoim zakupem lub zamówieniem, oraz w celu dostarczenia zamówionej przez Ciebie usługi lub produktu.

Oprócz przetwarzania Twoich danych osobowych w celu realizacji zakupu lub korzystania z produktów lub usług, Firma może wykorzystywać Twoje dane osobowe do innych celów, w oparciu o inne podstawy prawne, jak określono poniżej.

 • Wykonywanie umowy: W celu realizacji zakupów, dostaw produktów, dokonywania płatności oraz zapewniania dostępu do stron internetowych i określonych tam usług Firmy (w tym obsługi klienta).
 • Świadczenie usług: W celu świadczenia żądanych przez Ciebie usług, m.in. dostarczenia informacji oraz ulepszania naszych produktów i usług.
 • Zgoda: Marketing bezpośredni (pocztą tradycyjną i e-mailem), ankiety dla klientów, obsługa klienta i biuletyny.
 • Wypełnianie obowiązku prawnego: Przechowywanie dokumentacji i faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rachunkowości.
 • Prawnie uzasadniony interes: Celem umożliwienia nam realizacji i doskonalenia naszych zobowiązań, produktów i usług, jesteśmy zobowiązani do przetwarzania danych osobowych także w niektórych innych przypadkach, np. do analizy wzorców zakupowych i sposobów korzystania przez naszych klientów z naszych usług w celu dostarczenia im odpowiednich danych i informacji marketingowych, a także do celów statystycznych.
 • Profilowanie: Gromadzenie i analizowanie danych o sposobie korzystania z treści przez użytkowników w celu zapewnienia im spersonalizowanych usług i ich doskonalenia.
 • Ochrona naszych praw: Ochrona naszych praw oraz wykrywanie, zapobieganie i reagowanie na oszustwa, naruszenia własności intelektualnej, naruszenia prawa oraz inne nadużycia w stosunku naszych produktów lub usług.

W przypadku, gdy świadczona przez nas usługa wymaga Twojej zgody, zawsze wyraźnie poprosimy Cię o wyrażenie zgody na taką usługę i przetwarzanie Twoich danych osobowych. Przykładowo, poprosimy Cię o zgodę, jeśli zechcesz zostać subskrybentem któregoś z biuletynów Firmy lub jeśli zechcesz utworzyć konto na którejś ze stron internetowych Firmy.

Wyrażając zgodę będziesz miał obowiązek potwierdzenia, że zapoznałeś się z treścią zasad niniejszej polityki prywatności i wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w sposób opisany w niniejszym dokumencie.

Przechowywanie danych osobowych

Firma podejmuje wszelkie uzasadnione działania, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane i przechowywane w sposób bezpieczny. Twoje dane osobowe nigdy nie będą przechowywane dłużej, niż zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa lub dłużej, niż jest to konieczne do realizacji wyżej wymienionych celów. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w następujących okresach.

 • Subskrybent lub klient: Jeśli jesteś klientem Firmy, subskrybentem biuletynu lub podobnego wydawnictwa, lub jeśli zarejestrowałeś się w dowolnej usłudze cyfrowej Firmy, Twoje dane osobowe są przechowywane do chwili anulowania subskrypcji lub zgłoszenia rezygnacji z usług. Nie dotyczy to sytuacji, gdy musimy przechowywać Twoje dane osobowe przez dłuższy czas z któregoś z poniższych powodów.
 • Realizacja umowy lub świadczenie usług: Dane osobowe (imię i nazwisko, numer PESEL, adres, numer telefonu, adres e-mail, informacje konieczne do rozliczeń i dostaw), przekazywane Firmie w związku z zamówieniem produktów lub usług, przechowywane są tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji przez Firmę umowy lub wybranych usług. Obejmuje to, między innymi, wypełnianie zobowiązań dotyczących dostawy, gwarancji lub usług.
 • Obowiązek prawny: Firma przechowuje wszelką dokumentację stanowiącą informacje księgowe zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rachunkowości.
 • Zgoda: W przypadkach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak długo będziemy mieć Twoją zgodę.
 • Marketing bezpośredni: Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego po zakończeniu relacji z klientem, chyba że sprzeciwisz się wykorzystywaniu Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe dotyczące naszych klientów stanowią ważną część działalności Firmy i nie sprzedajemy ich nikomu innemu. Przekazujemy dane osobowe wyłącznie w sposób opisany poniżej. Zawsze zachowujemy dużą ostrożność przy przekazywaniu Twoich danych osobowych, a Twoje dane osobowe są przekazywane wyłącznie zgodnie z zasadami niniejszej polityki prywatności i po zastosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.

 • Partnerzy spoza grupy firm, do której należy Firma: Nasi partnerzy, tj. firmy spoza grupy firm, do której należy Firma, i które zostały zatwierdzone przez Firmę, mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych w celu umożliwienia Ci dostępu do ukierunkowanych informacji, dostarczania produktów i usług oraz przekazywania ofert dotyczących produktów i usług.
 • Uzgadnianie z rejestrami prywatnymi i publicznymi: Firma może uzupełnić Twoje dane osobowe o dodatkowe informacje poprzez zbieranie informacji z innych rejestrów prywatnych i publicznych, na przykład Statens personadressregister (SPAR), Bisnode Sverige AB . W ten sposób Twoje dane osobowe mogą zostać uzupełnione i zaktualizowane.
 • Transakcje biznesowe: Jeśli całość lub część działalności Firmy zostanie sprzedana lub zintegrowana z jakąkolwiek inną działalnością, operacją lub firmą, Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym doradcom, potencjalnym nabywcom i ich doradcom, i zostać przekazana nowym właścicielom.
 • Zobowiązania prawne: Twoje dane osobowe mogą być również ujawnione w celu wypełnienia przez Firmę określonych obowiązków prawnych i mogą zostać przekazane policji i innym odpowiednim organom publicznym, gdy jest to dozwolone i wymagane przez prawo .

Zgoda na przesyłanie danych osobowych poza obszar Twojego stałego pobytu

Korzystanie z usług firmy Brokk i przekazanie jej informacji może spowodować, że Twoje dane będą przechowywane w krajach innych, niż Twój kraj ojczysty, gdzie być może nie ma obowiązku zapewnienia takiego samego poziomu ochrony Twoich danych. Przekazując swoje dane w związku z korzystaniem z produktów i usług Brokk potwierdzasz i zgadzasz się na dostarczanie i przetwarzanie Twoich danych w innych krajach w celach opisanych w zasadach niniejszej polityki prywatności.

Wycofanie zgody

W sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, m.in. w związku z subskrypcją biuletynów, w każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę kontaktując się z działem obsługi klienta, jak opisano poniżej. Zgodę można wycofać w całości lub w części. Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas ofert marketingowych i ofert specjalnych, możesz wycofać swoją zgodę kontaktując się z działem obsługi klienta lub, jeśli została wysłana pocztą elektroniczną, korzystając z łącza w tej wiadomości e-mail.

Jeśli wycofasz swoją zgodę w odniesieniu do wykorzystywania lub ujawniania Twoich danych osobowych do innych celów określonych w zasadach niniejszej polityki prywatności, możemy nie być już w stanie zapewniać Ci dostępu do naszych stron internetowych lub świadczyć obsługi klienta lub innych usług oferowanych naszych użytkowników i dozwolonych na mocy niniejszej polityki prywatności.

Twoje prawa

Masz prawo zażądać informacji o tym, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie przetwarzamy, i jak są one wykorzystywane, kontaktując się z nami na piśmie (patrz dane kontaktowe poniżej). W każdej chwili możesz zmienić swoje dane osobowe w ustawieniach swojego konta internetowego, jeśli posiadasz konto na którymś z naszych serwisów, lub kontaktując się z działem obsługi klienta (dane kontaktowe poniżej). Masz również prawo zażądać korekty nieprawidłowych, niekompletnych lub niejednoznacznych danych osobowych, które Cię dotyczą, kontaktując się z działem obsługi klienta. W celu ochrony Twojej prywatności i danych osobowych możemy wymagać od Ciebie przedstawienia dowodu tożsamości.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych masz również prawo do zażądania usunięcia Twoich danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W określonych sytuacjach przysługuje Ci również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz żądania przesłania Twoich danych osobowych w postaci elektronicznej.

Możesz złożyć skargę do Szwedzkiego Urzędu Ochrony Prywatności (Sw. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)), jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Firmę nie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pliki cookie

Na swoich stronach internetowych Firma wykorzystuje tzw. pliki cookie. Plik cookie to mały plik tekstowy wysyłany ze strony internetowej do Twojej przeglądarki internetowej. Plik cookie nie może identyfikować Cię osobiście, a jedynie przeglądarkę internetową zainstalowaną na Twoim komputerze oraz przeglądarkę internetową, z której korzystasz odwiedzając stronę. W związku z tym różne pliki cookie są zapisywane na różnych komputerach, jeśli odwiedzając nasze strony internetowe korzystasz z różnych komputerów. Pliki cookie nie przenoszą wirusów i nie mogą zniszczyć żadnych innych informacji przechowywanych na komputerze.

Pliki cookie są zwykle klasyfikowane na podstawie ich pochodzenia i tego, czy są przechowywane w przeglądarce internetowej, czy nie. Pliki cookie mogą być wysyłane do Ciebie z odwiedzanej przez Ciebie witryny (tj. własne pliki cookie) lub z innej firmy świadczącej usługi dla tej witryny, np. firm analitycznych i statystycznych (tj. pliki cookie stron trzecich). Pliki cookie można również podzielić na sesyjne i stałe. Sesyjny plik cookie jest wysyłany do Twojego komputera, aby strony internetowe mogły działać poprawnie podczas Twojej wizyty, i nie jest przechowywany na Twoim komputerze, ale jest usuwany po zamknięciu przeglądarki internetowej. Funkcja sesyjnego pliku cookie polega na przykład na tym, że jest on aktywowany po powrocie do poprzednio odwiedzonej części witryny i tym samym ułatwia w niej nawigację. Z kolei trwały plik cookie jest przechowywany w Twojej przeglądarce internetowej i dzięki temu umożliwia stronie internetowej rozpoznanie adresu IP Twojego komputera, nawet jeśli między wizytami wyłączysz komputer lub się wylogujesz.

Na naszych stronach internetowych Firma wykorzystuje zarówno sesyjne, jak i stałe pliki cookie. Oba rodzaje plików cookie są potrzebne przede wszystkim do poprawnego świadczenia naszych usług, udoskonalania sposobu dostarczania naszych produktów i usług, zapewnienia dodatkowych funkcji lub dostosowania treści reklamowych/marketingowych. Ponadto Firma korzysta z plików cookie stron trzecich z Google Analytics w celu zbadania, w jaki sposób najlepiej dostosować i rozwinąć informacje na stronach internetowych Firmy.

W większości przeglądarek domyślne ustawienia akceptują użycie plików cookie. Dokonując odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej, np. wybierając blokadę plików cookie lub je usuwając, można łatwo uniemożliwić stronom internetowym Firmy zapisywanie plików cookie na Twoim komputerze. Należy pamiętać, że jeśli zdecydujesz się nie zezwalać na pliki cookie, niektóre funkcje naszych witryn internetowych mogą przestać działać bezpiecznie i prawidłowo, a niektóre usługi mogą być niedostępne. Sposób usunięcia lub zmiany ustawień dotyczących plików cookie opisano w instrukcji obsługi przeglądarki internetowej, która zwykle jest elementem przeglądarki.

Więcej informacji podano w zasady polityki dotyczące plików cookie.

Zmiany zasad polityki prywatności

Należy pamiętać, że warunki polityki prywatności mogą ulec zmianie lub uzupełnieniu. Każda nowa wersja warunków publikowana jest na stronie internetowej Firmy. W związku z tym, chcąc sprawdzić, czy owe zmiany są do przyjęcia, należy regularnie przeglądać ich treść. O wprowadzeniu istotnych zmian powiadomimy Cię wysyłając wiadomość e-mail, jeśli nam go podałeś podczas rejestracji.

Jeżeli zmiany dotyczą przetwarzania danych osobowych dokonywanego na podstawie Twojej zgody, damy Ci możliwość ponownego wyrażenia zgody na ich przetwarzanie na uaktualnionych zasadach.

Skontaktuj się z nami

W przypadku pytań na temat zasad niniejszej polityki prywatności, jeśli podejrzewasz, że doszło do naruszenia jej postanowień lub jeśli chcesz się z nami skontaktować w dowolnej sprawie związanej z niniejszą polityką prywatności, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

 

Brokk Aktiebolag
Box 730
931 27 Skellefteå
info@brokk.com

Dziękujemy!

Dziękujemy za e-maila. Odpowiemy w możliwie najkrótszym czasie!

// Zespół Brokk