window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-BE6T2PVZWW');

Seria EX maszyn Brokk

Logoname
Brokk 60 EX
Brokk 110 EX
Brokk 170 EX
BROKK 200 EX
BROKK 300 EX
BROKK 500 EX
BROKK 800 EX

Chcesz otrzymać nasz katalog?

Oto najnowsi członkowie rodziny Brokk: Seria EX maszyn Brokk Na nowy asortyment maszyn składa się sześć modeli zaprojektowanych specjalnie do eksploatacji w środowiskach zagrożonych wybuchem. Dzięki specjalistycznym modyfikacjom i wyposażeniu, np. przeciwwybuchowym szafom elektrycznym, detektorom gazu, i innym, maszyny te zapewniają nowy poziom bezpieczeństwa i trwałości podczas prowadzenia robót w miejscach, w których istnieje zagrożenie wybuchem gazów.

Wszystkie maszyny serii EX spełniają wymagania dyrektywy ATEX 1994/9/WE, a sklasyfikowane są jako urządzenia klasy 3G IIA T3. Można je użytkować w strefach, które dyrektywa ATEX nazywa „Strefą 2”, gdzie mogą występować wybuchowe gazy, opary lub mgły. Te nowe możliwości mają szczególne znaczenie dla działające w przemyśle górniczym, naftowym oraz innych potencjalnie niebezpiecznych gałęziach przemysłu. We wszystkich tych środowiskach seria EX gwarantuje jeszcze większe bezpieczeństwo, niż standardowe maszyny Brokk.

  • Odporne na skutki eksplozji zgodnie z dyrektywą ATEX
  • Idealne do pracy w miejscach, w których istnieje zagrożenie wybuchem
  • Te same wyjątkowe możliwości, co standardowe maszyny Brokk

Dziękujemy!

Dziękujemy za e-maila. Odpowiemy w możliwie najkrótszym czasie!

// Zespół Brokk